Sphere Logo

O nás

SPHERE je poradenská skupina advokátů a dalších odborníků zajišťující komplexní právní poradenství a compliance pro české i zahraniční klienty.

Vít Šilhavýdecorative flair

Vít Šilhavý

Advokát, Partner

Vít se v rámci své advokátní praxe věnuje právnímu poradenství úvěrovým a finančním institucím, právu obchodních korporací, projektovému financování a právu IT. Rovněž má rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva veřejných zakázek.

Vedle práva se taktéž zabývá informačními technologiemi a je spoluzakladatelem IT společnosti Bill Systems s.r.o. zabývající se vývojem software pro správu (nejen advokátní) kanceláře. Je rovněž jedním ze spoluzakladatelů společnosti AML solutions s.r.o., společnosti zabývající se compliance v oblasti AML /CFT.

Během své právní praxe působil v řadě předních pražských advokátních kanceláří, a to i na vedoucích pozicích, a radil korporátní a privátní klientele i klientele z veřejného sektoru.

Vít hovoří plynně anglicky a pasivně francouzsky.

Celý text
Jakub Pártldecorative flair

Jakub Pártl

Advokát, Partner

Jakub se v rámci své advokátní praxe věnuje právnímu poradenství v oblasti M&A, právu obchodních korporací, právu IT a projektovému financování.

Dále má rozsáhlé zkušenosti v přípravě obchodních kontraktů, poradenství investorům či start-upům a souvisejících vyjednáváních.

Během své právní praxe působil v předních pražských či mezinárodních advokátních kanceláří, a to včetně manažerských pozic, a radil korporátní i privátní klientele. Jakub je naším externím kolegou.

Jakub hovoří plynně anglicky, pasivně francouzsky a opakovaně začíná mluvit německy.

Celý text
Ondřej Procházkadecorative flair

Ondřej Procházka

Advokátní koncipient

Ondřej se ve své praxi zaměřuje na právní odvětví s ekonomickým přesahem, a to zejména na obchodní právo, kapitálové trhy, kryptoměny a firemní compliance.

Během své praxe prošel předními advokátními kancelářemi, kde nasbíral zkušenosti ve výše zmíněných oblastech.

Své dosavadní know-how se rozhodl uplatnit i mimo advokacii. Ondřej je spoluzakladatel společnosti Safe Whistlers, která poskytuje své služby v oblasti whistleblowingu.

Ve svém volném čase se rád věnuje cyklistice a dalším sportům. Dále se zajímá o investice do kryptoměn a akcií společností se zaměřením na moderní technologie. Ondřej hovoří anglicky a německy.

Celý text
Jana Královádecorative flair

Jana Králová

Advokátní koncipient

Jana se ve své praxi zaměřuje především na právo obchodní, závazkové a litigace. Během své dřívější praxe v advokacii se měla možnost věnovat i pracovnímu a insolvenčnímu právu.

Mimo to působí jako právní poradce v organizaci Bílý kruh bezpečí, která poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů a domácího násilí.

Část svého studia strávila na právnické fakultě Jagellonské univerzity v Krakově, kde měla možnost nejen zdokonalit svoji právnickou angličtinu, ale i pochytit základy polštiny. Jana hovoří anglicky a německy.

Svůj volný čas tráví nejraději v přírodě se svým čtyřnohým parťákem Jerrym, který se už také stal členem naší kanceláře.

Celý text
Blanka Crhákovádecorative flair

Blanka Crháková

Advokátní koncipientka

Blanka se ve své praxi zaměřuje na fúze a akvizice a právo obchodních společností, energetické právo a medicínské a farmaceutické právo. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva TMT, kde se specializuje především na právo ochranných známek a autorské právo.

Zkušenosti získala v předních pražských advokátních kancelářích, přičemž byla součástí jak energetického, tak TMT týmu.

Blanka pravidelně publikuje odborné články z různých oblastí práva, zejména však ráda sleduje novinky v oblasti obnovitelných zdrojů energie, elektromobility, moderních technologií a médií.

Mezi její zájmy patří literatura, film, moderní umění a ve volném čase také ráda sportuje. Pokud tedy není v kanceláři nebo v galerii, můžete ji najít v koňském sedle.

Celý text
Jakub El-Ahmadiehdecorative flair

Jakub El-Ahmadieh

Advokátní koncipient

Jakub se v rámci své advokátní praxe věnuje veřejným zakázkám, obchodnímu právu a dotacím.

Kromě studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval i Americká studia na Fakultě sociálních věd. Pravidelně publikuje odborné články z oblasti politologie a práva a rovněž se věnuje lektorské činnosti.

V rámci svých praxí pracoval na Kanadské ambasádě a i díky tomu má velmi dobrou jazykovou vybavenost. Jakub umí plynně anglicky, francouzsky a pasivně ovládá arabštinu a španělštinu.

Celý text
Jan Škripkodecorative flair

Jan Škripko

Advokát / Of Counsel

Jako advokát, ekonom a současně praktikující insolvenční správce, v minulosti též se zvláštním oprávněním, je Jan specialistou na krizové řízení, insolvenční procesy a vymáhání. S ohledem na rozsah a šíři problémů, s nimiž se při krizích podniků i fyzických osob setkává, může jako advokát nabídnout obsáhlé praktické zkušenosti se zastupováním při jednáních i před soudy ve věcech práva insolvenčního, občanského, obchodního a trestního.

Pokud jde o podnikání, díky svému ekonomickému vzdělání na Vysoké škole ekonomické v Praze a letité praxi při řízení obchodních závodů v obtížích je schopen všechny problémy řešit komplexně nejen po právní stránce, ale též včetně daňových a účetních aspektů, vnitřních procesů a financování.

Díky znalostem o praktikách dlužníků na druhou stranu poradí, jak si jako věřitel zajistit prioritní postavení při problémech dlužníka, pomůže toto prioritní postavení nabýt a získaná práva pak jako zástupce prosadí.

Jan hovoří anglicky a ve volném čase relaxuje zejména sportem.

Celý text
Jaroslav Janoušekdecorative flair

Jaroslav Janoušek

Advokát / Of Counsel

Jaroslav se zaměřuje především na soudní spory, exekuční a insolvenční právo.

Kromě advokacie působil u soudního exekutora a v rámci secondmentu také u insolvenčního správce. Zároveň absolvoval řadu stáží na soudech i státním zastupitelství.

V práci pro klienty využívá zkušenosti získané mimo advokacii, které mu umožňují věc posoudit i jinou než advokátní optikou.

Je fanouškem technologií a rád hledá jednoduchá řešení složitých problémů. Zakládá si na transparentním a férovém jednání. Raději Vám na samém počátku řekne, že požadovaným postup je nevhodný, než aby Vás tlačil do zbytečného sporu.

Jaroslav hovoří plynně anglicky a když se zrovna nevěnuje své rodině, rád čte nebo chodí po horách.

Celý text
Tadeáš Vraspírdecorative flair

Tadeáš Vraspír

Advokát / Of Counsel

Tadeáš se v rámci své advokátní praxe věnuje právu nemovitostí, obchodnímu právu, rodinnému právu, sporové agendě, insolvenčnímu právu a trestnímu právu.

Během své právní praxe působil v řadě předních českých i mezinárodních advokátních kanceláří. Ve své praxi radil jednotlivcům, firmám i veřejnoprávním korporacím.

Jeho prioritou je spokojenost klienta. Zakládá si na individuálním přístupu, pečlivosti a dobré komunikaci. Sleduje moderní technologie a efektivně je aplikuje do své práce.

Tadeáš je naším externím kolegou a domluví se plynně anglicky a pasivně německy.

Ve svém volném čase se věnuje vysokohorské turistice a motoristice.

Celý text
Barbora Kudelovádecorative flair

Barbora Kudelová

Paralegal

Barbora v současné době studuje druhý ročník Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezi její hlavní studijní zájmy patří rodinné a podnikové právo.

V rámci svého studia se aktivně zapojuje do akademického dění zejména skrze své členství v Právnickém akademickém spolku Juristi, kde zastává roli PR manažerky. Se spolkem se tak spolupodílí na organizaci dobročinných, vzdělávacích nebo networkingových eventů.

Barbora mluví plynně anglicky.

Celý text

Spolupracujeme s

partner logo

Společnost AML solutions s.r.o. se dlouhodobě zabývá problematikou povinností spojených s AML/CFT.

Jejím cílem je zvýšit všeobecnou informovanost o problematice AML, pomoci povinným osobám se řádně vypořádat s jejich povinnostmi a ulehčit jim od nezbytné administrativy.

Kromě toho, že je práce baví, tvoří taktéž sehraný tým složený z řad advokátů, na který se můžete vždy spolehnout.

partner logo

Společnost Bill Systems s.r.o. je technologickým startupem zabývajícím se oblastí automatizace a digitalizace poradenských služeb se zaměřením na advokátní kanceláře a daňové poradce.

Tým Bill Systems je složen jak z řad advokátů, tak zejména IT developerů, čímž je pro nás silným partnerem při řešení technických otázek spojených s právem ICT.