Sphere Logo

Informační technologie

Problematika informačních technologií nás zajímá jak po právní, tak i technické a obchodní stránce, kdy jsme se aktivně podíleli a nadále podílíme na vývoji několika softwarových řešení a databází. V oblasti práva jsme potom našim klientům schopni pomoci v každé životní situaci, od nastavení smluv s programátory, přes vývoj software a jeho následný rozvoj, údržbu a provoz, až po jeho distribuci.

IT a softwarové právo

Problematika informačních technologií nás zajímá jak po právní, tak i technické a obchodní stránce, kdy jsme se aktivně podíleli a nadále podílíme na vývoji několika softwarových řešení a databází. V oblasti práva jsme potom našim klientům schopni pomoci v každé životní situaci, od nastavení smluv s programátory, přes vývoj software a jeho následný rozvoj, údržbu a provoz, až po jeho distribuci.

E-commerce

E - commerce zažívá v posledních letech boom. S tím se ovšem váže celá řada právních otázek, které by měl mít vyřešené každý, kdo se chce prodejem zboží a/nebo služeb online zabývat. Díky našim zkušenostem v této oblasti jsme schopni klientům pomoci jak při správném právním nastavení webu (e-shopu, elektronického tržiště služeb atp.), tak i při přípravě smluv s marketéry, influencery, zaměstnanci, IT developery, či dodavateli.