Sphere Logo

Obchodní korporace a startupy

Ať už jste dlouho fungující společnost, či start-up, je zásadní mít správně nastavené vnitřní vztahy mezi společníky, smlouvy s volenými orgány a vyřešené další otázky korporátního života. Našim klientům asistujeme ve všech záležitostech od volby právní formy společnosti a jejího založení, nastavení korporátní struktury, poskytování financování, nebo při přeměnách obchodních společností.

Právo obchodních korporací

Ať už jste dlouho fungující společnost, či startup, je zásadní mít správně nastavené vnitřní vztahy mezispolečníky, smlouvy s volenými orgány a vyřešené další otázky korporátního života. Našim klientům asistujemeve všech záležitostech od volby právní formy společnosti a jejího založení, po celou dobu jejího trvání, až po jejípřípadné zrušení a zánik, včetně likvidace.

Fúze a akvizice

Fúze a akvizice je naší oblíbenou právní disciplínou. Klientům poskytujeme poradenství v oblasti přeměn a akvizic od provedení due diligence a strukturování transakce, přes přípravu dokumentace a vyjednání podmínek, až po její úspěšné dokončení. Právní poradenství poskytujeme i s přeshraničním prvkem, ať už jde o fúzi, přeshraniční přemístění sídla, či nákup podílu ve společnosti v jiném státě.

Investice do podnikání

V rámci naší praxe poskytujeme právní služby jak investorům, tak startupům majícím zájem o venture kapitál poskytovaný za účelem financování inovačních projektů a/nebo k financování počátečního rozvoje společnosti. Našim klientům poskytujeme právní poradenství pro hladký vstup investora včetně nastavení korporátní struktury, připravujeme veškerou dokumentaci pro (konvertibilní) úvěry, či pomáháme ve všech situacích v průběhu financování jednotlivých projektů.