Sphere Logo
backZpět na aktuality

Důvody hodné zvláštního zřetele pro zrušení zadávacího řízení

user avatar
Vít Šilhavý17. 11. 2019 - 1 minuta čtení
thumbnail

Nejvyšší správní soud ČR posuzoval, zda určitá prodleva mezi termínem, do kdy lze podávat nabídky, a termínem pro otevření obálek s nabídkami, se kterými počítaly již zadávací podmínky, může být důvodem hodným zvláštního zřetele, pro nějž lze zadávací řízení zrušit.

Nejvyšší správní soud ČR vyšel z judikatury, na základě které může dojít ke zrušení zadávacího řízení jedině z důvodů, kterým zadavatel nemohl objektivně předejít. Za objektivní nelze považovat takový důvod, který měl zadavatel znát na počátku zadávacího řízení. V daném případě zadavatel vznik prodlevy zavinil sám tím, jak stanovil termíny pro jednotlivé úkony v zadávacím řízení. Nejedná se tedy o objektivní důvod, který by stál vně zadavatele a pro který by bylo možné zrušit zadávací řízení.

Nejvyšší správní soud ČR na závěr zdůraznil, že jakýkoliv důvod zrušení zadávacího řízení v případě veřejné zakázky musí být vykládán restriktivně, aby se zamezilo svévoli zadavatele, která by mohla vyústit v korupci či veřejnou odplatu.