Sphere Logo
backZpět na aktuality

Jaké novinky přinesla novela AML zákona v oblasti realitního trhu?

user avatar
Vít Šilhavý6. 3. 2021 - 2 minuty čtení
thumbnail

Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML zákon"), která výrazně rozšířila okruh tzv. povinných osob, mimo jiné i o osoby podnikající na realitním trhu.

Rozšíření okruhu tzv. povinných osob

Oproti znění AML zákona účinnému do konce roku 2020, které mezi povinné osoby řadilo osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi, je nově po novele za povinnou osobu považován i ten, kdo:

(a) nakupuje nebo prodává nemovité věci; a (b) je realitním zprostředkovatelem v případě zprostředkování realitní smlouvy podle § 2 písm. d) bodu 2 zákona o realitním zprostředkování, jde-li o nájem, podnájem nebo pacht, však pouze tehdy, pokud výše měsíční platby nebo poměrná část výnosu z nemovité věci poskytnutá propachtovateli přepočtená na jeden měsíc, případně jejich součet, dosáhne alespoň 10.000 EUR.

Vedle realitních zprostředkovatelů jsou nově povinnou osobou rovněž developeři (právnické i fyzické osoby investující do výstavby nemovitých věcí určených k dalšímu prodeji, či pronájmu), osoby spekulující na realitním trhu, ale i zprostředkovatelé pronájmů kanceláří, skladů, či jiných podnikatelských prostor, a to včetně servisních společností plnících funkci zprostředkovatele v rámci skupiny.

Základní podmínkou však nadále zůstává, že aby mohla být jakákoli osoba považována za povinnou osobu dle AML zákona, musí uvedené činnosti provádět v rámci své podnikatelské činnosti. Povinnou osobou tak není například fyzická osoba prodávající svůj byt či dům.

Povinnosti dle AML zákona a zpřísnění sankcí

Povinné osoby mají dva okruhy povinností, a to:

(a) povinnosti ve vztahu ke klientům v rámci jednotlivých obchodů (zejména identifikace a kontrola klienta); (b) povinnosti směřující k samotnému statusu povinné osoby (vytvoření systému vnitřních zásad, hodnocení rizik ohledně výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, určení tzv. kontaktních a pověřených osob, či průběžné proškolování svých zaměstnanců).

Novela AML zákona současně výrazně zvyšuje sankce za přestupky spočívající v neplnění povinností dle AML zákona, kdy za některé přestupky (např. za nevypracování systému vnitřních zásad či za neproškolení zaměstnanců) mohou být uloženy pokuty v řádech několika milionů korun a při opakovaném porušení dokonce několika desítek milionů korun či zákaz činnosti.

Podnikáte na realitním trhu a nejste si jisti, zda jste povinnou osobou? Potřebujete připravit systém vnitřních zásad, či proškolit své zaměstnance? Neváhejte se na nás obrátit a my pro Vás připravíme AML řešení na míru.

Více novinek z oblasti problematiky AML naleznete na stránkách AML solutions s.r.o. ZDE.