Sphere Logo
backZpět na aktuality

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

user avatar
Vít Šilhavý17. 11. 2019 - 1 minuta čtení
thumbnail

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řešil případ, kdy zadavatel opakovaně vyloučil účastníka řízení z důvodu, že se v posledních 3 letech dopouštěl závažných pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu.

Účastník v rámci námitek proti svému vyloučení předložil zadavateli interní předpis, který upravoval základní principy etiky a měl sloužit jako preventivní opatření proti možným budoucím nedopatřením.

Zadavatel tento dokument k nápravě bez řádného odůvodnění neakceptoval. Na to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že vzhledem k tomu, že posouzení nápravného opatření bylo v daném případě ze strany zadavatele provedeno netransparentním způsobem, stalo se netransparentním rovněž celé rozhodnutí o vyloučení účastníka. Takové rozhodnutí by se jinak z věcných důvodů pro vyloučení účastníka dalo považovat za učiněné v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

V jiném případě posoudil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako nezákonný postup zadavatele, když zadavatel shledal jako nedostatečné opatření k nápravě výměnu člena statutárního orgánu, který nesplňoval základní způsobilost v rozsahu trestní bezúhonnosti.

Podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže účastník řízení přijal dostatečná nápravná opatření, když původního jednatele, který nesplňoval podmínku trestní bezúhonnosti nahradil jednatelem novým, a tím dostatečně prokázal obnovení způsobilosti účastníka