Sphere Logo
backZpět na aktuality

Vypořádání námitek dodavatele i v případě uplatnění výjimky z aplikace zákona

user avatar
Vít Šilhavý17. 11. 2019 - 1 minuta čtení
thumbnail

Krajský soud v Brně judikoval, že ačkoliv sektorový zadavatel použil výjimku a nepostupoval v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a tudíž nemá obecnou povinnost zadávat podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v některém ze zadávacích řízení, nepředstavuje to pro něj výjimku z aplikace celého zákona o zadávání veřejných zakázek.

V šetřeném případě pak sektorový zadavatel pochybil, když v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek nerozhodl o námitkách stěžovatele v zákonné lhůtě 15 dnů od doručení námitek.

S ohledem na skutečnost, že zákonodárce použil stejnou dikci pro uplatnění výjimky z režimu zákona o zadávání veřejných zakázek u zakázek malého rozsahu, lze předpokládat obdobné závěry i tam