Sphere Logo
backZpět na aktuality

Smlouva uzavřena na základě jednacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajně naléhavé okolnosti musí být časově omezena

user avatar
Vít Šilhavý17. 11. 2019 - 1 minuta čtení
thumbnail

Krajský soud v Brně potvrdil dubnové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v němž jsou konkretizovány podmínky, za nichž zadavatelé veřejných zakázek mohou postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění z důvodů krajně naléhavé okolnosti.

V takovém případě musí být pro použití jednacího řízení bez uveřejnění kumulativně splněny následující podmínky:

(i) existence krajně naléhavé situace;

(ii) kterou zadavatel nemohl předvídat; a

(iii) ani tuto okolnost nezpůsobil; a zároveň

(iv) nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

Úřad stanovil, že smlouva na veřejnou zakázku uzavřená na základě jednacího řízení bez uveřejnění je uzavřená nezákonně, pokud neobsahuje všechny výše uvedené podmínky. To znamená, že dodávky a služby mohou být prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajně naléhavé okolnosti zajištěny pouze po nezbytně dlouhou dobu, tedy po dobu, kdy trvá krajně naléhavá situace.

Podle Krajského soudu v Brně zadavatel pochybil tím, že uzavřel smlouvu o poskytování služeb na dobu neurčitou, sice s možností výpovědí, avšak nikoli s odpovídající rozvazovací podmínkou, která by byla navázaná na zadání veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení. Ani neexistence objektivní okolnosti, na kterou lze navázat rozvazovací podmínku zadavateli nebrání, aby podmínku časově omezeného plnění naplnil například uzavřením smlouvy na dobu určitou, a to okolnostem a zadavatelským zkušenostem přiměřenou.