Sphere Logo
backZpět na aktuality

Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z důvodů zvláštních nebo dlouhodobých pochybení

user avatar
Vít Šilhavý17. 11. 2019 - 1 minuta čtení
thumbnail

Nedávná rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrzuje, že k prokázání předpokladů vyloučení účastníka zadávacího řízení z důvodů závažných nebo dlouhodobých pochybení není nezbytná existence pravomocného soudního či správního rozhodnutí.

Předpokladem vyloučení je existence závažných nebo dlouhodobých pochybení, kterých se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky nebo s jiným veřejným zadavatelem, která zároveň vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným důsledkům.

Rozhodovací praxe dále zdůrazňuje, že prokázání jednotlivých podmínek leží na zadavateli. Je tedy nezbytné, aby zadavatelé při využití důvodů vyloučení účastníka řízení kladli důraz na řádné, jednoznačné a přezkoumatelné uvedení konkrétních skutečností a odůvodnění toho, že jsou naplněny všechny zákonné podmínky pro vyloučení.