Sphere Logo
backZpět na aktuality

Změna uzavřené smlouvy na základě dodatku jako nová veřejná zakázka

user avatar
Vít Šilhavý17. 11. 2019 - 1 minuta čtení
thumbnail

Nejvyšší správní soud ČR posuzoval situaci, kdy zadavatel s vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu, načež po 5 letech uzavřeli dodatek, který zahrnoval mimo jiné změnu podmínek a délku výpovědní lhůty a nově bylo mezi smluvními stranami stanoveno, že uzavřenou smlouvu lze vypovědět nejdříve po uplynutí 5 let ode dne podpisu dodatku.

Nejvyšší správní soud ČR aplikoval na danou situaci rozhodovací praxi Soudního dvoru Evropské unie, podle níž změna smlouvy představuje novou veřejnou zakázku, pokud podstatně mění obsah původní smlouvy. O takovou podstatnou změnu se může jednat, mění-li dodatek způsobem, který nebyl v podmínkách původní zakázky předpokládán, hospodářskou rovnováhu ve prospěch dodavatele.

V takové situaci pak bude rozhodné především posouzení úpravy sjednaného dodatku, a to v kontrastu k obsahu práv a povinností upravených v původně uzavřené smlouvě. Ta totiž stanovuje výchozí ekonomickou rovnováhu mezi smluvními stranami, která se uzavřením takového dodatku může vychýlit.